۷ حقه روانشناسی که طراحان باید بدانند

۷ حقه روانشناسی که طراحان باید بدانند

امروزه برای طراحان محصول، تنها تخصص داشتن در زمینه‌ی طراحی تعاملی (Interaction Design) کافی نیست. طراحی تعاملی، دیزاین کردن تعامل انسان با محصولات، سیستم‌ها و سرویس‌های دیجیتالی است و شامل نمودار جریان کاربر (User Flow)، وایرفرم‌ها (Wireframe) و طراحی بصری است که گاهی اوقات مجموعه‌ی این‌ها را به عنوان طراحی رابط کاربری می‌شناسیم. برای ایجاد […]